Personlighetsforstyrrelser av alkoholrus.

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei.
jeg lurer på om man kan få personlighetsforstyrrelser av å drikke for mye alkohol en kveld?
Jeg får ofte black out, og lurer på om alkoholen kan trigge på noe psykisk oppi hjernen?  Kvinne, 21.  Nordland.

Rusopplevelsen og alkoholens mer objektive effekter på hjernen vil alltid avhenge av tilstanden i hjernen, vår genetiske bakgrunn og de fysiske og psykiske påvirkninger vi er og har vært utsatt for. Man har blitt mer og mer klar over den store spennvidden i alkoholvirkninger som faller inn under begrepet normal alkoholrus og den variasjonen enkeltindivider kan oppleve fra gang til gang ved samme alkoholinntak. Det er likevel betydelig konsistens når det gjelder russymptomene hos samme individ fra gang til gang. Det er viktig å være oppmerksom på individer som viser aggressive, voldelige eller selvdestruktive reaksjonsmønster under alkoholpåvirkning. Hos slike personer kan man ofte også finne endringer som nærmest kan karakteriseres som personlighetsforandringer under rusen. Personer med slike reaksjonsmønstre bør så sterkt som mulig frarådes å drikke alkohol for å unngå muligheten for dramatiske følger for dem selv og omgivelsene ( Helsedirektoratet). Du kan lese mer om alkohol her.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.