Hei.
jeg lurer på om man kan få personlighetsforstyrrelser av å drikke for mye alkohol en kveld?
Jeg får ofte black out, og lurer på om alkoholen kan trigge på noe psykisk oppi hjernen?  Kvinne, 21.  Nordland.

Rusopplevelsen og alkoholens mer objektive effekter på hjernen vil alltid avhenge av tilstanden i hjernen, vår genetiske bakgrunn og de fysiske og psykiske påvirkninger vi er og har vært utsatt for. Man har blitt mer og mer klar over den store spennvidden i alkoholvirkninger som faller inn under begrepet normal alkoholrus og den variasjonen enkeltindivider kan oppleve fra gang til gang ved samme alkoholinntak. Det er likevel betydelig konsistens når det gjelder russymptomene hos samme individ fra gang til gang. Det er viktig å være oppmerksom på individer som viser aggressive, voldelige eller selvdestruktive reaksjonsmønster under alkoholpåvirkning. Hos slike personer kan man ofte også finne endringer som nærmest kan karakteriseres som personlighetsforandringer under rusen. Personer med slike reaksjonsmønstre bør så sterkt som mulig frarådes å drikke alkohol for å unngå muligheten for dramatiske følger for dem selv og omgivelsene ( Helsedirektoratet). Du kan lese mer om alkohol her.

Legg igjen en kommentar