Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Overdose på Apodorm og Immovane?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Oppdaget i dag at min mann plutselig hadde en eske med 100 Apodorm, og 75 Immovane liggenede. Kan han klare å ta livet sitt med en så stor dose, hvor stor er evt dødlig 
Kvinne 34, Oppland

Hei!
Dette er to ganske like preparater. Alene fører de sjelden til dødsfall. Det kan være godt å snakke med lege og mannen din om du har tanker rundt han psyke som bekymrer deg. Legger ved hva felleskatalogen skriver om dette. (CNS betyr sentralnervesystemet)

Imovane
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Varierende grad av CNS-depresjon, fra døsighet til koma, som avhenger av den inntatte mengde zopiklon. Lette tilfeller inkluderer tretthet, forvirring og søvnighet. Ved alvorlige tilfeller kan symptomene inkludere ataksi, hypotoni, hypotensjon, respirasjonsdepresjon, koma (sjelden) og død (svært sjelden). Overdosering antas ikke å være livstruende hvis ikke det samtidig er inntatt andre CNS-dempende midler, inkl. alkohol. Behandling: Generelle forholdsregler tas, overvåkning av respirasjon og blodtrykk, ev. aspirasjon. Hemodialyse er av liten verdi pga. zopiklons store distribusjonsvolum. Flumazenil kan forsøkes som motgift (www. felleskatalogen.no)

Apodorm
Overdosering/Forgiftning: Etter overdosering bør oppkast fremprovoseres (innen 1 time) hvis pasienten er ved bevissthet, eller det bør foretas ventrikkelskylling under beskyttelse av luftveiene hvis pasienten er bevisstløs. Aktivt kull gis for å redusere absorpsjonen, i de tilfeller ventrikkelskylling ikke er hensiktsmessig. Det må under intensiv overvåkning vises særlig oppmerksomhet for åndedretts- og hjertefunksjoner. Benzodiazepinoverdosering viser seg normalt ved forskjellige grader av CNS-depresjon, som kan variere fra sløvhet til koma. I lette tilfeller omfatter symptomene sløvhet, mental forvirring og døsighet, i alvorligere tilfeller omfatter symptomene ataksi, hypotoni, hypotensjon, åndedrettsbesvær, sjeldent koma og meget sjeldent død (www.felleskatalogen.no).

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.