Hei jeg lurer på hvor alvorlig barnevernet tar bekymringsmeldinger. Jeg har blitt beskylt for alkohol missbruk hasj og piller. Dette er ikke sant og nå må jeg levere urin prøver pga rykter. Føler dette som trakasering. Hva skal jeg gjøre? Hilsen fortvilet mamma.  Kvinne , 35 fra Oppland

Barneverntjenesten skal gjennomgå alle bekymringsmeldinger innen en uke, og dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan føre til tiltak, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet. Vi kan ikke gå inn i din sak, men vi antar at du har fått et vedtak med begrunnelse siden du må ta urinprøver. Og er det noe du lurer på rundt dette, vil vi forelså at du kontakter barneverntjenesten for oppklaring. Og du har klagerett på alle vedtak som fattes.Det skal det alltid opplyses om i et vedtaksbrev.Du kan også kontakte advokat dersom du føler at mistanken om evt. rusbruk er feil og trakasserende.

Legg igjen en kommentar