Hvor lenge er det blitt brukt narkotika?
Mann 36, Hedemark

Det vi i dag betegner som narkotika , og som kommer fra planteriket , har vært i bruk så langt bak i historien vi har klart å komme. Det er altså ikke noe nytt fenomen at mennesker har benyttet rusmidler i ulike sammenhenger.

Her er det noen tips til litteratur:

Bjørn Qviller: Rusens historie (må kjøpes)
Hans Olav Fekjær: Rus (må kjøpes)
Alfred Burger: "A Brief History Of Drugs" (link til artikkel)
The History of Drugs (artikkel fra rustelefonen i USA – link. Scroll nedover og du finner tidslinje over historien).

 

Legg igjen en kommentar