Spør anngående et prosjekt på skolen om hva man kan dø av innen rus. takker for svar

De vanligste stoffer som gir det vi klasissk kaller en overdose, altså pustestans og død, er alkohol og heroin og andre opiater. Det finnes også medikamenter som kan gi dette. Andre stoff kan også føre til død, "overdose", men da av andre årsaker enn pustestans. Anbefaler deg å gå inn på https://www.fhi.no/ faktaarkene om de ulike stoffer. Der er det også mer utdypende info i forhold til oppgaven du skal løse.

Legg igjen en kommentar