En i familien min, gutt 17 år, sliter med rusmisbruk. han kommer med drapstrusler og lignende, men har ingen ønske om å slutte. hva kan man gjøre? før han skader seg selv eller andre. det nytter ikke snakke med han.
Kvinne, 23 år fra Akershus

Familien som er rundt ham har godt av åpenhet rundt problemet. Det er viktig at dere snakker sammen og har samme strategier ovenfor ham. Hvis han når fram med sine trusler, og får fred fra folk fordi de blir skremt, så oppnår han kanskje det han er ute etter, nemlig å ruse seg i fred. Fortsett å snakk med hverandre, han og andre om problemet. Kontakt gjerne helsesøster og lege på ungdomshelsestasjonen. Dere kan også melde bekymringen deres til barnevernet, de kan ofte komme med gode tips og ulike hjelpetiltak. For at dere skal stå sterkere kan det også være til hjelp å snakke med noen. Ring gjerne oss 08588 og/eller veiledningssenteret for pårørende 22993499 for mer veiledning.

Legg igjen en kommentar