Jeg lurer på hvilke rusmidler som gir svært blanke øyne. Og hvilke rusmidler kan gi øket pratsomhet.

Kvinne 59 år fra Hordaland

Det er vanskelig å si noe om hvilke rusmiddel som gir svært blanke øyne. Alkohol er nok det rusmiddelet som gir blankest øyne. Man kan se andre symptomer på øynene ved bruk av andre rusmiddel, men vil nok ikke kategorisere det som blanke øyne. Legger ved en link til noen sider fra folkehelseinstituttet sine sider om tegn og symptomer på rusmiddelbruk. Det er flere rusmiddel som gir økt pratsomhet, og det kan være ulike virkninger av fra person til person. Alle sentralstimulerende midler gir stort sett økt pratsomhet. (eks. amfetamin, kokain, khat, ecstasy, løsemidler/sniffestoffer, alkohol) Har en røyka hasj/cannabis er det enkelte som opplever at de får latterkick og blir gjerne pratsomme. Du kan lese mer om ulike rusmidler på hjemmesiden under fakta om rusmidler.

Legg igjen en kommentar