Jeg lurte på om man kan få nerveskader eller blemmer på kroppen ved for mye inntak av heroin. Har disse skadene noe å si om man har røyket eller sprøytet i seg heroin? Kvinne 21 år , fra Oslo.

Heroinet gir få nevrologiske skader i seg selv. Blemmer av selve heroinet er heller ikke noe vi kan si er vanlig. Det er som du selv er inne på inntaksmåte og renhet i stoffet som er avgjørende i forhold til disse problemstillingene.Blemmer og infeksjoner kommer gjerne ved bruk av sprøyter.Ved røyking vil hals og øvre luftveier bli påvirket i noen grad. Levesettet som mange tilegner seg ved langvarig bruk av heroin ,er nok mer skadelig fysisk og psykisk enn selve stoffet heroin. Legger ved fakta ark fra Folkehelseinstituttet HER

Legg igjen en kommentar