Jeg har kjøpt inn en liter sprit og har 21 sobril.Hvis jeg først drikker halve flaska med sprit, og deretter tar noen piller av gangen sammen med resten av spriten…..kan jeg dø av det? Jeg vet jo at sobril øker effekten av alkohol, og da burde jo det gjør susen.

Det finnes  ikke noe absolutt grense for hvordan dette vil virke. Alkohol Påvirker  sentralnervesystemet og gir hevet stemningsleie, redusert feilkontroll, økt impulsivitet, kritikkløshet og økt risikovillighet. I tillegg kommer svekket hukommelse, bevissthetsreduksjon og redusert bedømmelsesevne. Det er store individuelle forskjeller. (folkehelseinstituttet) Du kan lese mer om dette  og blandingsbruk HER.

Sobril er et benzodiasepin.Benzodiazepinenes terapeutiske virkninger er i hovedsak beroligende, angstdempende, søvnfremmende, krampestillende og muskelavslappende. Under bruk blir korttidsminnet og hukommelsen dårlig, talen kan bli sløret og brukeren søvnig. Brukeren kan oppleve likegladhet. Det er beskrevet at benzodiazepiner har blitt brukt som sløvende middel ved seksuelle overgrep (”date-rape-drug”). Den dempende effekten på sentralnervesystemet gir økt ulykkesrisiko. (Folkehelseinstituttet) Du kan lese mer HER

 

Der er høyst individuellt hvordan en vil reagere på mengden du her  nevner. Får mer veiledning anbefaler vi deg å ringe RUStelefonen 08588 eller Mental helse tlf.nr. 810 30 030

Legg igjen en kommentar