Kan man få senskader av marijuana? I så fall, hvilke? Kvinne 19 år fra Buskerud

Det er forsket en del på dette, legger ved en side skrevet av folkehelseinstituttet om hasj og dens virkning, senvirkning her. Så legger vi til en link til noe som heter hasjguiden som kan være intressant å lese når det gjelder cannabis. Enkelte forskere hevder at senskadene går hovedsakelig på det kognitive plan, noen mener at cannabis kan vær en trigger med tanke på psykiske plager som bl.a psykose/scizofreni.

Legg igjen en kommentar