Er det tillatt å kjøpe modiodal/modafinil eller adrafinil fra EU-land til personlig bruk? Mann 23 år ,fra Oslo.

Legemiddelloven beskriver hva som er lov og ulovelig å innføre og omsette. Både narkotikalisten og legemiddelloven finner du på Lovdata. no. Her finner du også strafferammer. Det er tillatt å kjøpe legemidler i utlandet, eller via internett, hvis følgende betingelser er oppfylt: – Legemiddelet er til eget personlig bruk (dvs. medisinske bruk av legemidler til seg selv). – Legemiddelet må være anskaffet på en lovlig måte i anskaffelseslandet. – Innførsel av legemidler pr. post er kun tillatt fra land innenfor EØS. Slik import er ikke tillatt for personer under 18 år. – Legemidler som inneholder stoffer som anses som narkotika eller dopingmidler er ikke tillatt å innføre. Tollvesenet kan be om dokumentasjon på at legemidlet er til personlig bruk, ved for eksempel resept eller legeerklæring. USA er ikke en del av EØS, og dermed er det ikke tillatt å innføre legemidler pr. post (kjøpt på Internett) derfra. Du kan lese mer om retningslinjer for inn- og utførsel av legemidler til personlig bruk på hjemmesidene til Statens legemiddelverk

Legg igjen en kommentar