Hvilke stoff gir overdose,trur ikkje at alle stoff gjør det,så trå forsiktig .Kommer ikke langt med tulllll . Mann

Alkohol og heroin er de stoffene som gir overdose i egentlig forstand. Med dette mener vi at det er de stoffene som kan føre til at pustesenteret i hjerne slutter å virke, og man dør. Videre kan kombinasjoner av ulike rusmidler ha den samme effekten. Det kan f.eks. være kombinasjonen av piller og alkohol, heroin og alkohol, heroin og piller osv. Felles for de stoffene vi nevner her er at de har en dempende effekt på sentralnervesystemet. Hasj har også denne effekten, men det er ikke et stoff som gir overdose på denne måten. Når det gjelder de stimulerende rusmidlene – f.eks. – amfetamin og kokain – stiller det seg litt annerledes. Disse stoffene kan også gi en slags overdose som man i noen tilfeller kan dø av. Men da er det snakk om at hjertet stopper. Dette er ikke vanlig, og det forekommer kun hos folk som er disponert for det, f.eks. at de har har en hjertefeil.

Legg igjen en kommentar