Hei! Jeg lurer på om det finnes noen slags form for hjelp til finansiering av rehabilitering? Dette er jo veldig dyrt, så det kan jo ikke være mange rusavhengige som har råd selv om de kanskje vil bli rusfri. 
Kvinne, 18 fra Vestfold

Foreligger der henvisning for behandling og rehabilitering fra lege så vil du få pasientrettigheter, som i neste omgang utløser rettigheter. Disse rettighetene vil gjør at finansiering av behandling skjer på samme måte som ved øvrig sykdom. Skulle det være behov for ytterligere støtte økonomisk, kan dette søkes om hos soialtjenesten

Legg igjen en kommentar