Hei
Det har gjennom historien blitt drøftet om alkoholisme er en sykdom. AA er, så langt jeg kan se av undersøkelser, den organisasjonen som har hatt størst suksess i sitt arbeid med å få alkoholikere til å slutte å drikke. Finnes det i dag et "offentlig" syn på om alkoholisme er en sykdom eller ikke. Dersom det finnes en slik avklaring, hvor finner jeg den ? 
Mann, 37 fra Rogaland

Å finne en avklaring på dette vil nok være vanskelig. Det finnes ikke noe "offentlig," allment godtatt syn på dette i Norge i dag – meningene er delte, både blant leg og lærd. AA er kanskje de som går lengst i å kalle alkoholisme en sykdom.

Etter helsereformen i Norge 2004 fikk rusmiddelavhengige pasientrettigheter. Dette betyr at de har rettigheter på lik linje med andre pasienter/syke mennesker. Dette er nok et skritt i retning av å se på problemet med medisinske øyne, f.eks. med tanke på at helsevesentet diagnostiserer alkoholisme. Om det betyr at man nå anser avhengighet for å være en sykdom kan diskuteres. Men helsereformen er i hvert fall en tendens i retning av det – i et medisinsk perspektiv.

På den andre siden: hvis man ser hvordan dette behandles juridisk, er saken en annen. Hvis rusmiddelavhengige virkelig var syke, så skulle det tilsi at de ikke klarte å la være å ruse seg. Sykdommen "avhengighet" skal jo kjennetegnes ved at personen ikke klarer å la være. Men hvis en person ikke klarer å la være, hvorfor skal han da straffes for sine handlinger? Alkoholisme – og andre former for avhengighet – godtas ikke som unnskyldninger i retten. Hvis en alkoholiker blir tatt for å rane Vinmonopolet, kan han ikke komme til retten og si "nei du skjønner jeg er alkoholiker, så jeg klarte ikke la det være." Da ville ingen dommer i verden frikjenne personen. Juridisk har man ikke sykdomsperspektivet. For å finne mer om dette er det et godt tips å ta kontakt med SIRUS. De har et strålende bibliotek som sender ut litteratur på bestilling via post.

Til slutt vil vi lenke til noen artikler – noen tilhengere og noen motsatandere av sykdomsmodellen. Håper du leser engelsk, og at du får noe ut av det! Hvis du ikke leser engelsk, ta kontakt med SIRUS bibliotek og be om noe på norsk.

Forsvar for sykdomsmodellen: Addiction, a Disease of Compulsion and Drive: Involvement of the Orbitofrontal Cortex | Addiction is a Chronic Disease | Addiction: A Neurological Disorder

Motstandere mot sykdomsmodellen: Addiction—Choice or DiseaseAddico, ergo sum | Addiction is Not a DiseaseAddiction & Behavioral HealthAddiction isn't a brain disease

Legg igjen en kommentar