november 11, 2008

Xanor vs Blåvalium

Har tatt amfetamin en stund men og kombinert med xanor, fått noen blå valium, har det lignene effekt som xanor at du ikke blir så …