Hei jeg er er på tredje dagen på brå seponering av subutex. Har gått på forholdsvis små doser, ca 2mg daglig. Har nå de normale abstinens symptomene for dette preparatet,men lurer på om ca 60ml med metadon , som kommer til å gjøre meg frisk i ca tre dager har jeg hørt,vil jeg da falle tilbake på abstinens stigen eller vil man på grunnlag av at dette er et annet virkestoff,altså ikke bruproendorfiner, ikke ha noe whitedrawl`s(tilbakefall) i det hele tatt, og dermed fortsette å bli friskere? 
Mann, 27 fra Buskerud

Buprenorfin og metadon er ulike virkestoffer, men de er begge (syntetiske) opioider. På et generelt grunnlag vil vi si at nytt inntak av opioider, uansett type, vil forlenge abstinensene etter seponering av opioider. I tillegg er det ved seponering av Subutex (buprenorfin) mindre abstinensplager enn det er ved seponering av metadon. Det er heller ikke veldig store doser Subutex du har gått på. Dette skulle tilsi at det meste hensiktsmessige ville være å ikke bruke metadon i dette tilfellet.

Vi er litt usikre på hva du mener med at du ikke vil ha noen "withdrawls (tilbakefall)." Her er det trolig litt begrepsforvirring. Withdrawl(symptoms) betyr abstinens(symptomer), og slike symptomer har du allerede. 'Tilbakefall' kalles på engelsk 'lapse' eller 'relapse' — og om du kommer til å få det, blir vanskelig for oss å svare på.

Legg igjen en kommentar