Hei. Jeg har ei venninne på 26 år som er begynt å drikke veldig mye, hun har også en datter, hun er da hjemme med hennes samboer, men dattern er bare 8 år og når samboern er dratt på jobb så må barnet ordne seg selv til hun skal på skolen. når hun begynner å drikke, drikker hun som regel 4 dager i strekk. hnu har perioder der hun ikke drikker i det hele tatt. men jeg er bekymret for henne, jeg ser hvordan hun sårer dem som er glad i henne. hva kan jeg gjøre for å hjelpe henne??  Kvinne , 29 .Troms

Detter er helt klart en bekymringsfull situasjone for barnet, og slik vi leser det du skriver, bør barneverntjenesten varsles. Du som kjenner godt til forholdet, kan kontakte barneverntjenesten, og være helt anonym om du vil. Viktig å ha datteren i fokus, for barn skal ikke være overlatt til seg selv, eller leve med en mor som drikker i 4 dager i strekk. Den beste hjelpen du kan gi denne familien, er å ikke akseptere det du ser, og fortelle din venninde at dersom hun ikke endrer på rusproblemet sitt vil du melde fra til barneverntjenesten. Barneverntjenesten kan og skal  iverksette hjelpetiltak for barnet og familien dersom det er nødvendig, for å sikre barn trygge og gode oppvekstvilkår.

Legg igjen en kommentar