Det vanskeligste med å ha foreldre som er rusmisbrukere er at det ikke finnes noen lov som sier at de skal inn til avvenning, hvis de selv ikke vil. Mye bra kommer ut av blå kors, å jeg er positiv til dette, men det vil fortsatt være mange som sliter. Mine søsken og jeg har klart oss bra og vært heldige med andre familiemedlemmer, men det er ikke alle som er så heldige at de har andre å bøye seg tilbake på. Kan det ikke gjøres noe for å få en slags tvangslov ? 
Kvinne, 19 fra Oslo

Godt å høre at dere har klart dere. Der finnes tvangstiltak innenfor sosialtjenesten og helsetjenesten som benyttes i Norge i dag. Det diskuteres mye i forhold til hvor mye en skal bruke dette og hvilke kriterier som skal være til stede for at det skal vurderes tvang. Det er nok slik at Norge ligger høyt opp når det gjelder bruk av tvang i forhold til andre europeiske land. Det er altså en vurdering fra fagfeltet som avgjør om tvang skal og kan brukes i det enkelte tilfelle.

Legg igjen en kommentar