Vår mor drikker seg sansløs, -hva kan vi gjøre?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Eg har nokre spørsmål eg håpar at de kan hjelpe meg å finne svar på: MOr mi har sidan eg var liten vert glad i alkohol, men dei siste åra har det teke heilt av. Ein av grunnane er mest sannsynleg at ho var enke etter at pappa dø for 7 år sidan og at ho ikkje nokon gong har vist noko spesiell sorg eller sakn når ho er edru. Ho snakkar ofte om kor vanskeleg ho har det når ho drikk, men ho får jo det aldri ut av systemet, for ho hugsar jo ingenting. No dei siste åra har ho drukke svært tett, sjølv om ho har hatt ein 100% jobb. Ho har fått advarslar på jobben, men desse ser berre ut til å fungere i eit par dagar. når ho drikk, drikk ho segsanselaust drita og klarar ikkje å kommunisere med oss andre. HO har også tilfeller der ho snakkar med personar som ikkje er der, samt skriker og bærer seg. eg og søstra mi lurer på om dette er begynnande psykoser, for ho er ikkje gjenkjenneleg i desse situasjonane. HO har og mista grepet med røynda eit par gongar, der ho har drømt og !innbiller seg ting som ikkje har skjedd, men trur heilt og haldent på dette sjølv. Vi har snakka med fastlegen hennar, men han kan ikkje gjere mykje seier han, med mindre ho sjølv tek kontakt. Vi har funne ut at dersom vi skal ha mor vår må vi mest sannsynleg få ho tvangsinnlagt, men korleis skal vi klare dette? Vi har brukt timar på å snakke med ho men vi når ikkje fram, ho blir berre forbanna eller lei seg. Seinaste i natt holdt ho på å brenne ned husetr pga av ei blomkålsuppe ho hadde lete koke i 2-3 timar, heldigvis kom søstra mi heim før det vart skikkeleg alvorleg. VI er oppriktig bekymra for ho og føler at den einaste utvegen vi har er tvangsinnlegging. Finst det andre utvegar for å få ho vekk frå alkoholen når ho sjølv ikkje vil høre at ho har eit problem?
Kvinne, 26 fra Sogn og Fjordane.


Det er lett å forstå at dere er bekymret for moren deres, og at hun har det vanskelig. Hun åpner opp for følelser når hun har drukket, og det kan jo tyde på at hun har en del ting som er ubearbeidet. Alkoholen kan nok døyve vonde følelser en stund, men som du skriver,- hun får ikke bearbeidet det for å komme videre, "får det aldri ut av systemet". Sålenge din mor drikker som du beskriver, og er i 100% jobb, vil hun nok sansynligvis få problemer med å klare det etterhvert. Mange bedrifter har et Akan-opplegg (Arbeidslivets kommite for alkoholisme og narkomani), og dersom din mors arbeidsplass har et slikt opplegg, skal hun få tilbud om dette før hun evt. blir oppsagt på grunn av rus.Du beskriver at din mor drikker seg sansløs, snakker med personer som
ikke er der , skriker og bærer seg osv..Det  kan virke som om din mor har alkoholdelir, hyperaktivt delirium.Ved stort alkoholkonsum over tid kan det utvikles til noe som kaller alkoholdemens. Men det skal mye til.Det er vanskelig å behandle noen som ikke vil selv. Men dere kan, og har kanskje gjort det, beskrive hennes atferd til legen hennes slik dere har gjort her.Han har taushetsplikt, men skal ta imot slike opplysninger. Det er viktig at dere forteller moren deres hva dere foretar dere, og begrunner hvorfor. Fortell henne også, når hun er edru, om hvordan dere opplever dette og sette noen grenser/kriterier for samvær med henne hvis dere har mulighet til det. Det kommer ikke frem hvorvidt dere bor sammen med henne eller ikke. Dere kan, for deres egen del, kontakte Veiledningssenteret for pårørende på telefon 22993490, eller AL-Anon på telefon 51660000. AL-alon er en hjelpeorganisasjon for pårørende av alkoholikere, og har grupper over hele landet. Og dere er selvsagt velkommen til å ringe oss på 08588.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.