Jeg røyker hasj av og til, dvs helger og ferier. jeg jobber på en passasjerbåt og vi hadde nylig en narkotikatest. urinprøven min vil nok vise spor av thc. røkte siste gang tre dager før testen. kan jeg miste jobben/ bli straffet pga det? jeg røyker aldri på arbeid, eller dagen før arbeid. du kan si jeg bruker hasj som andre bruker alkohol. Mann 28 år, fra Sogn og Fjordane.

På spørsmålet om du kan bli straffet/miste jobben ,er der ingen enkle svar. Anbefaler deg å sjekke personalreglement i bedriften og lese begrunnelse og forskriftene som foreligger i forhold til testing på din arbeidsplass. Der finnes generelle lovbestemmelser og forskrifter for slike saker. Det varierer mye fra bedrift til bedrift og i forhold til arbeidsoppgaver hvordan dette skal håndheves. Ved positiv prøve vil det sannsynligvis bli satt i verk tiltak, men hvilke tiltak dette innebærer på din arbeidsplass kan ikke vi svare på. Kontakt AKAN 22402800 for mer utfyllende opplysninger for håndtering av slike saker.

Legg igjen en kommentar