Bli du rusa på voltaren
Gutt 15 år, fra Norland

Voltaren er et legemiddel mot leddgikt og bekhtrevs sykdom. Det gir
ikke ruseffekt, men i følge www.felleskatalogen.no kan dette
legemiddelet gi svekket hukommelse, desorientering, søvnløshet,
irritabilitet, kramper, depresjon, angst, mareritt, tremor, psykotiske
forstyrrelser, meningitt (hjernehinnebetennelse), synsforstyrrelser,
tåkesyn, redusert hørsel, tinnitus (øresus/piping i øret) samt
smaksforstyrrelser.

Legg igjen en kommentar