Røykes muskat?finnes det andre krydder som gir rus.Er dettte mindre farlig enn alkohol?Mann.

Vi regner med at ditt spørsmål er hvorvidt muskat gir rus hvis det røykes. Så vidt vi kjenner til, gjør det ikke det, man vil nok bare bli sår i halsen og kvalm av å røyke det. Vi kjenner heller ikke til andre kryddere som gir rus. Spørsmålet om muskat er mindre farlig enn alkohol, er vanskelig å svare på. Grunnen til det er at muskat og alkohol er vanskelig å sammenlikne. Begge kan være farlige. I høye doser er muskat meget giftig og farlig. Det kan fremkalle delirium og hallusinasjoner fulgt av hjertebank, hodepine, svimmelhet og kvalme. Dessuten foreligger fare for nyre- og leverskade. Store doser muskat kan være dødelig, og forgiftning behandles med brekning, medisinsk kull og eventuelt sykehusinnleggelse. I høye doser er alkohol også svært farlig; høy promille kan pustesenteret i hjernen lammes. Promille over 3 kan være dødelig. Hvis man drikker mye, er mer utsatt for ulykker. Gjentatt alkoholinntak kan øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Bruk av alkohol over tid øker også risikoen for utvikling av avhengighet; alkoholisme.

Legg igjen en kommentar