Kan en ungdom på 15 år bli straffet for positiv urinprøve?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Kan en ungdom på 15 år bli straffet med bøter/fengsel for positiv urinprøve tatt hos politiet ved innbringen? Dette uten at vedkommende har vært i besittelse av ulovlig rusmiddel, eller handlet eller solgt. En urinprøve kan vel gi utslag på cannabis flere uker etter at stoffet er inntatt. Dermed behøver ikke stoffet som vises på urinprøve tatt av ungdommen på politistasjon være inntatt samme dag. En 15 åring har vanligvis ikke egne inntektekter. Er det da rimelig å straffe med bøter (for bruk av hasj) som foreldre/verge må betale? Eller kan en be om utsettelse på betaling av bot til ungdommen får inntekter?
Kvinne, 50 fra Akershus

Vi har vært i kontakt med Oslo politidistrikt for å få klarhet i dette spørsmålet. Derfor har dette tatt lang tid å svare på. Her er politiets syn på saken:

Det følger av straffelovens § 46 at man kan straffes for handlinger foretatt etter fylte 15 år. Etter Legemiddelloven § 31, jf § 24 er det er straffbart å bruke narkotika (som ikke er ervervet lovlig). Om politiet har en positiv urinprøve på at en 15 åring har brukt hasj kan vedkommende straffes. At prøven kan gi utslag også en stund etter at hasjen er inntatt spiller ingen rolle med mindre det er akkurat i tidstrommet rundt 15 års dagen slik at det kan være tvil om vedkomemnde var 15 år da hasjen ble inntatt. Normalt gis det en bot for bruk av hasj. I Oslo er en standardbot for dette forholdet på ca 2000,-/2500,- for 1-2 gangers bruk av hasj. Men om anmeldte er under 18 år vil det bli vurdert om boten skal settes noe ned eller om en annen reaksjon enn bot skal gis i saken, – f.eks en påtaleunnlatelse og samtale hos politiet med foresatte til stede.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.