Jeg tar en sjelden gang et par striper med kokain, ca 6-7 på en kveld. Dette er snakk om 2-4 ganger i året. Kan dette ha noen innvirkning på eller skade hjernen min eller andre deler av kroppen? Tusen Takk for svar. Mann, 24 fra Østfold

Selv om du har et ganske moderat inntak, vil vi allikevel si at det foreligger noe risiko for kroppslige skader. Dette gjelder kanskje ikke i så stor grad hjernen, men det kan være ting som høy puls, høyt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser. Kramper og økt kroppstemperatur kan oppstå. Hjerteinfarkt og hjerneblødning er registrert hos disponerte personer. Videre er det viktig å være klar over en del psykiske virkninger, som gjerne kommer ved høyere doser. Under rusen kan man få angstanfall og bli irritabel. I sjeldne tilfeller kan man få hallusinasjoner og vrangforestillinger. Først og fremst kan dette skje hvis man tar mange enkeltdoser over lengre tid. Ved gjentatt bruk kan man også oppleve psykiske bivirkninger etter rusen: Søvnløshet, angst, hyperaktivitet og irritabilitet.

Ellers er det viktig å være klar over kokainens avhengighetsskapende potensiale – og man kan argumentere for at avhengighet er nettopp en skade på hjernen. Det er liten tvil om at kokain er et av de mest avhengighetsskapende rusmidlene vi kjenner til. Avhengighet utvikles raskt, og brukerne undervurderer nesten alltid risikoen. Alkohol, opioider eller beroligende medikamenter brukes ofte for å dempe de ubehagelige virkningene av kokain. Dermed er det også en viss fare for å utvikle blandingsmisbruk og avhengighet av flere rusmidler. Hvis du er interessert, kan du følge lenkene og lese mer om kokain og avhengighet.

Legg igjen en kommentar