Hei! Nå har eg vore inne på behandling i 5 uker, og eg har bare gitt reine prøver. Så i går så slo det ut på cannabis på meg. Verdien var 60. Kan det slå ut igjen når eg har vore reine i 5uker, og bare har hatt reine prøver? Skjønner ikkje kordan eg plutselig kunne slå ut på det. Håpe du kan gi meg et svar.
Kvinne, 27 fra Rogaland.

I utgangspunktet vil THC (det viktigstevirkestoffet i hasj) kunne påvises i urinen i ca. én uke etter én gangs bruk. THC er imidlertid fettløslig, og stoffet kan således lagres ifettvevet i kroppen. Om man røyker hasj oftere enn én gang i uken, vilderfor dette kunne føre til en opphoping av THC i kroppen, og det kan taopptil 6-10 uker før man kan avlevere rene urinprøver.

I ditt tilfelle har du imidlertid avlevert rene prøver i 5 uker, før du avleverer en positiv prøve uten gjentatt inntak av cannabis. Dette er ikke noe man ville forvente så sant man har benyttet seg av samme analysemetode hele tiden. Du skriver ikke noe om hvor mye og hvor ofte du har røyket før man begynte med prøvetagningen, men om du har brukt hasj ofte over lang tid, og de første prøvene du avgav var tynne (pga. at du har drukket mye f.eks.), finnes det en teoretisk mulighet for at det du beskriver kan inntreffe.

For at man med sikkerhet skal kunne bestemme om et nytt inntak har vært gjort eller ikke, analyserer man vanligvis også inneholdet av kreatinin i urinen i tillegg til en kvantitativ analyse av THC under en viss tidsperiode. Kreatinin er en naturlig substans i kroppen som utskilles via urinen. Å måle kreatinin er en velegnet måte å måle urinens konsentrasjon. Lavt kreatinin speiler ofte en uttynnet urin, noe som kan føre til falske negative resultater. Kvantitativt THC deles på kreatininverdien, på denne måten kompenserer man for urinens uttynningsgrad. THC-kreatininverdien skal langsomt synke om man ikke har inntatt cannabis på ny.

Legg igjen en kommentar