Lurer litt på temaet angående hårprøver. Hvis en person har røyket hasj to enkelte ganger i sitt liv. Den ene gangen i juli 07, og den andre gangen i mars neste år (2008). Vil dette være synlig i en hårprøve, som for eksempel tas i september 2008? (Vi forutsetter at personen klipper seg i mellomtiden.) Og hvordan er det med kroppshår? Kan disse enkelttilfellene påvises ved testing av hår på armen for eksempel? Hadde vært veldig kjekt med svar på disse spørsmålene!
Gutt, 20 år fra Rogaland.

Analyser av hår kan påvise narkotikabruk i lengre tid etter inntak enn urin-, blod- og spyttprøver. Stoffene man inntar går over fra blodet til hårrøttene og vokser ut med håret, ca. 1 cm pr. mnd. Således kan man også si noe om tidspunktet for når stoffet ble inntatt. Stoffene kan påvises i både hode- og kroppshår, forutsetningen er imidlertid at man ikke klipper håret i mellomtiden. Hvis det punktet på håret som vokste ut da man tok stoffet klippes bort, vil man ikke lenger har noe hår å påvise stoffet i. Hårfarging og annen kjemisk behandling av håret (f.eks. permanent og bleking) kan dessuten påvirke prøveresultatet.

Hårprøver for påvisning av narkotikabruk er lite brukt både i Norge og internasjonalt. Nettbutikken SafeTest tilbyr imidlertid håranalyser som påviser stoffene amfetamin, kokain, opiater (f.eks. heroin), cannabis, phencyclidiner (PCP/englestøv), ecstasy (MDMA) og metamfetamin i opptil 90 dager etter bruk. 

Legg igjen en kommentar