Amfetamin virker som medisin for meg har jeg adhd eller ?  
Kvinne, 19. Telemark.

Det er relativt kjent at amfetamin kan hos enkelte ha en beroligende effekt. Amfetamin eller amfetaminlignende stoffer har vært og brukes i medisinsk anvendelse. Spesielt i forhold til narkolepsi eller sovesyke og former for adhd. I det siste tilfelle er Ritalin og Concerta er registert og repseptbelagt legemiddel. Tatt i samråd med lege, og ofte med psykiatrisk/psykologisk poliklinisk behandling kan det bidra til at man føler seg roligere, og har mindre spenninger i kroppen.På den annen side er amfetamin et syntetisk narkotikum som det er enkelt å fremstille.På det illegale markedet varierer styrke og innhold, som det kan være vanskelig å forutsi effekten og virkningene av, bla i forhold til f eks langvarige depresjoner og ulike former for psykotiske tilstander.Selv om du nå kan ha positiv erfaing med stoffet gjennom en fom for selvmedisinering, bør denne form for behandling utføres i samråd med lege og terapeut.

Legg igjen en kommentar