Hva er lovene for alkohol og narkotika, i Norge, idag!?
Gutt 15 år,fra Møre og Romsdal

Dette var et omfattende spørsmål. Når det gjelder alkohol er det 18
års grense for kjøp av øl og vin og 20 år for sprit. For narkotika
finnes det en liste over hva som er ulovelige stoffer som regnes som
narkotika. Her er linker til de ulike lover  og lister. Alkoholloven   
Narkotikaloven  Narkotikaliste.

Legg igjen en kommentar