Hvor mange dør av hasj hvert år? Hvor mye hasj blir beslaglagt hvert år?
Fra kvinne, 13 fra Akershus

Det er registrert noen få enkelttilfeller av død ved hasjbruk i Norge. Det er veldig sjelden at folk dør som en direkte følge av hasj, og det skal mye til. For disponerte individer er det hjertestans man evt dør av. Det ble beslaglagt 1519 kilo hasj i Norge i 2006 (som er den seneste statistikken som er klar).

Legg igjen en kommentar