1.Kva gjer narkotika med kroppen?
2.Kva er det som gjer at kroppen vert avhengig?
3.Kva er det mest vanleg brukte narkotikske stoff?
4.Kor mange ulike narkotiske stoff finst det?
5.Fins det barn som er avhengig?
6.Når vart narkotika oppdaga?
7.Kvar kjem dei narkotiske stoffa frå?
8.Korleis kan vi arbeide for at ungsom ikkje skal røve narkotika?
9.Er det farleg å berre prøve?
Jente 13 år,fra Møre og Romsdal

1.narkotika er flere stoffer med ulike virkninger på kroppen. Fakta om
dette finner du HER

2.Både rusmidler, enkelte medikamenter og andre kjemiske stoffer som for eksempel nikotin kan skape avhengighet. Avhengighet griper inn i grunnleggende hjernefunksjoner. Les mer HER

3.Hasj

4.Det finnes mange. De vanligste er Hasj,Amfetamin,Kokain,Heroin,
Fleinsopp,LSD,Khat,Ecstasy,GHB og flere som du finner i linken over.

5.Ja der finnes barn som er født med abstinenser fordi mor har brukt
stoff under svangerskapet og der er avhengige blant barn og ungdom.

6.Narkotiske stoffer har så langt vi vet alltid vært her.

7. Ulike stoffer kommer fra ulike land og verdensdeler. Hasjen i Norge
kommer for det meste fra Nord Afrika, Heroinen fra Afganistan og
Amfetaminen fra Europa(Nederland,Belgia m.f.)

8.At ungdom for fakta om de ulike stoffer ,med virkninger og
bivirkninger tror vi har en forebyggende effekt. Også det at det er
åpenhet og samtaler rundt emnet er bra.

9.Dette variere veldig fra stoff til stoff og fra person til person.
Se link over.

Legg igjen en kommentar