Hvor i Norge er det mest narkomane.? Har det alltid vært narkotika i Norge
Mann, 14 fra Sogn og Fjordane

1. Hvor i Norge er det flest narkomane? Nå er ikke vi helt sikre på hva du definerer som "narkomane." Hvis vi skal ta utgangspunkt i sprøytenarkomane, må det enkleste svaret bli: i de store byene, særlig i Oslo. Dette er naturlig, da det er flest mennesker i byene, det er flere som bruker det, og det er lettere for ungdom å komme borti narkotika. Men det er også slik at mange som bruker narkotika trekker mot byene, særlig Oslo, for her er det mest tilgang på stoff, og et større miljø. Vi foreslår for deg å lese noen artikler fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Her er det feks en om narkotikasituasjonen i kommunene. Og du kan kikke på denne om rusmidler i Norge 2007.

2. Har det alltid vært narkotika i Norge? Her må nok svaret bli nei. I Norge blir alle stoffer som står oppført på narkotikalisten definert som narkotika, så det er snakk om veldig mange forskjellige stoffer. De fleste av disse stoffene smugles ulovlig inn i Norge, og de fleste av dem har vært her i 40-50 år eller mindre. Men det finnes også stoffer, feks visse sopptyper, som defineres som narkotika og som vokser i naturen her i Norge. Disse stoffene har jo "alltid" vært her, men de har først senere blitt definert som narkotika.

Legg igjen en kommentar