Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Grunnlag for tvangsinnleggelse!

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Har en søster som ble sterkt hjeneskadet etter hjernehinnelse som barn.
Hun ble innlagt i psykose etter stort alkoholforbruk. Regner med at det går med et par flasker gin til dagen og omtrent ingen mat.Etter 4 dager på sykehus, hvor de brukte tre timer på frivilling innleggelse er hun kommet hjem, men nekter hjelp med poblemene. I tilleg til vanlig fornektelse av problemet har hun rett og slett ikke
hjenekapasitet til å forstå noe av hva dette handler om. Familien er redd for at hun skal drikke seg ihel i løpet av kort tid. Hun har aldri vært i stand til å klare seg tre dager på egenhånd. Nå lurer jeg på om det finnes noen lovhjemmel for tvansinnleggelse på grunnlagt av at hjerneskaden i seg selv gjørat hun ikke klarer seg alene uten alkohol, med er det fullstedig håpløst med det store inntaket av alkohol som har akselrert noe voldsomt etter hun fikk arv etter mine foreldre.Hun går aldri ut av huset, har ingen venner og kun husarbeid og håndarbeid og fylle dagen med. p.g.a. Manglende hjenekapasister kan hun ikke lese ukerblader en gang langt mindre føle med på andre programmer en "syng med oss i store studio og liknede.
Som søster føler jeg et stort ansvar, men situasjonen virker umulig. Kan også nevnes at hun før alkolismen har slitt med lange vinterdepresjoner og i perioder sterk angst.  Finnes det noe grunnlag for tvansinnleggelse når der er så stort alkoholforbruk med i bilde. Tror hun drikker en til to flasker gin til dagen, uten at noen har kontroll på dette. På forhånd takk for eventuell tilbakemelding. Kvinne, 50.Rogaland
(Innlegget er noe forkortet, red.anm.)

For at din søster skal kunne tvangsinnlegges, skal hun være til fare for seg selv eller sine omgivelser.  Så lenge din søster har denne hjerneskaden og de problemene hun har, antar vi at hun har hatt bistand fra hjelpeapparatet opp gjennom årene.Foreslår at du tar kontakt med hennes fastlege. Han kan høre på dine bekymringer, men har selvsagt taushetsplikt. Du kan også henvende deg til sosialtjenesten.Ved melding fra pårørende om omfattende rusmisbruk skal sosialtjenesten foreta nødvendig undersøkelse i saken, for å vurdere grunnlag for innleggelse, for motivering til behandling uten eget samtykke fra bruker (tvang).Innleggelsen skal kunne motivere til videre behandling.Omfanget av sosialtjenestens undersøkelsesplikt vil avhenge av den konkrete situasjonen.Etter utredningen SKAL sosialtjenesten gi pårørende tilbakemelding. Denne må,særlig pga.reglene om taushetsplikt, begrense seg til orientering om at saken er utredet, og at sosialtjenesten har tatt stilling til om det er grunnlag for å reise en tvangssak.Pårørende har ingen partsrettigheter i saken, og kan derfor ikke anke sosialtjenstens beslutning.På bakrunn av utrednigen som nevnt overfor, kan sosialtjenesten i særskilte situasjoner vurdere innleggelse med tilbakehold UTEN eget samtykke (Lov om sosiale tjenester §6.2), eller innleggelse med tilbakeholdelse MED
eget samtykke (Lov om sosiale tjenester § 6-3).Dette er ikke enkelt, så ring  (08588 )oss  gjerne for en prat.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.