Når man går på subutex eller metadon, evt lignende stoffer, er det da noen regler man må forholde seg til? Som f.eks å holde seg unna andre stoffer og alkohol? Blir man testet for dette?  Kvinne, 32, Akershus.

Det er riktig at når du er i et behandlingsopplegg  og får Metadon
eller Subutex, kan du bli testet for andre rusmidler og medikamenter.Det er for å avdekke et evt. sidemisbruk.

Legg igjen en kommentar