4 spørsmål om hasj/narkotika

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei, jeg lurer på en ting.

1 . Hva er bivirkningene av å røyke?
2. Hva er typiske «koder» dem bruker?
3. Hvis jeg har hasj på meg, og en kompis vet det … Og la oss si at vi krangler i løpet av kvelden, så neste dag er det det samme, kan han ringe til politiet og si at jeg hadde på meg hasj i går og jeg blir straffet for det?
4. Hvor kommer all narkotikan fra?
Kvinne, 16 fra Sør-Trøndelag

1. Bivirkninger av hasj
Korttids bivirkninger
Inntak av cannabis forårsaker en rekke virkninger på nervestystemet. Kognitive tenkeprosesser, hukommelse og innlæring går definitivt ned, og kan faktisk være redusert et døgn etter siste røyking, uten at man egentlig er klar over det. Og det tror vi skyldes at de områdene i hjernen som har med hukommelse og innlæring å gjøre. Under påvirkningen går også en rekke psykomotoriske ferdigheter ned, man blir litt mer usikker og ustø i bevegelsene og i styring av finere funksjoner. Rusen kan også føre til svimmelhet og trøtthet. Når koordinasjonen, konsentrasjonen, reaksjonsevnen og vurderingsevne blir svekket, øker sjansen for lite gjennomtenkte handlinger eller ulykker. I forhold til bilkjøring kan dette eksempelvis innbære at man overser rødt lys eller stoppskilt fordi man bare konsentrerer seg om enkelte sider ved bilkjøringen.

Videre kan akutte depresjoner, angst eller forfølgelsesforestillinger kan også forekomme, avhengig av personlighet og omstendigheter, sinnstilstand, mengde inntatt stoff og innhold av THC. Virkelighetsoppfatningen kan bli forvrengt med forstyrrelse av syn og hørsel. Kortvarige symptomer på sinnssykdom kan utvikles, særlig i form av forfølgelsesforestillinger. Akutt livstruende forgiftning ved bruk av en vanlig rusdose anses å være sjelden. De siste 20 årene er det publisert noen rapporter som viser til en mulig sammenheng mellom cannabisbruk og akutt hjerte- og karsykdom

Langtids bivirkninger
Røyking av cannabis reduserer trolig kroppens immunforsvar, og kan påvirke hormonbalansen med mulige menstrusjonsforstyrrelser hos kvinner og redusert sædcelleantall hos menn. Langvarig bruk øker risikoen for angst- og depresjonsreaksjoner og kan utløse psykoser hos disponerte individer. Dette kan vanskeliggjøre behandlingen av sinnslidelser som schizofreni og depresjonstilstander. Det er likevel ikke påvist at bruk av cannabis fører til livsvarige hjerneskader, men det kan muligens gi en reduksjon av enkelte intellektuelle funksjoner.

2. «Koder»
Vi er litt usikre på hva du mener med «koder» i denne sammenheng. Men vi tar utgangspunkt i at du lurer på hvilken sjargong eller hvilket språk folk som røyker hasj bruker.

Hasj kalles gjerne «bønne», «rev», «tjall» , «bombe» eller «brunt (fordi det har en brun farge)» Marihuana, som er et annet cannabisprodukt, kalles gjerne «pot» eller «grønt (har en grønn farge)». En hasj/marihuana sigarett kalles gjerne en «joint.» En hasjpipe kalles gjerne et «lum» eller et «chillum» eller en «maiser (maispipe)»

3. Straff
Hvis en kompis av deg forteller politiet at du hadde hasj i lomma dagen før, så er det ikke noe politiet kan gjøre med det. For det første så har du jo ikke noe på deg, og det blir jo kompisens ord mot ditt; politiet kan jo ikke vite hvem som snakker sant. Politiet må ha beviser hvis de skal straffe, og vanligvis er det slik at du må ha det i din besittelse hvis de skal straffe deg. Vanlig straffeutmåling for besittelse av brukerdoser (under 10 gram) med hasj i Norge er forelegg, altså en bot.

4. Hvor kommer narkotika fra?
Det er litt usikkert hva du mener med «narkotika.» Ordet narkotika betyr egentlig «noe som får en til å sove,» og det er jo ikke slik at alt det vi tenker på som narkotika er ting som får oss til å sove. Så narkotika er en juridisk samlebetegnelse på illegale rusmidler. Her kan vi ta for oss noen av de mest kjent stoffene, og hvor de kommer fra. Ulike stoffer kommer fra ulike land og verdensdeler. Hasj, det vanligste illegale rusmiddelet i Norge kommer for det meste fra Nord-Afrika, særlig Marokko. Noe kommer også fra Asia. Heroinen kommer alt vesentlig fra Afganistan. Amfetaminen kommer fra Europa, både øst og vest. I øst kommer mye fra Polen, i vest fra Nederland, Belgia og Sverige m.m. Kokain kommer vesentlig fra Latin-Amerika, spesielt Colombia og Bolivia.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.