Jeg er en mor med en sønn på 28 år som bruker hasj og har gjort det i mange år. Det har vært kontrollert og vi som foreldre har aldri merket noe. Etter samlivsbrudd for to år siden har misbruket tydelig øket på og nå bærer han store preg av å ha brukt mye. Han har nå fått psykiske problemer, har tatt avstand fra familie og venner, virker til tider i psykotisk grenseland, svarer omtrent ikke på verken telefon eller andre henvendelser. Han er også helt underernært. Som mor er jeg veldig redd for ham og er rådvill i forhold til hva jeg kan gjøre for å få han til å forstå hva han holder på med. Han blir sint når jeg har konfrontert han med hans misbruk. I det siste halve året har jeg forsøkt å holde avstand, dette er svært tøft,er det det beste å gjør, eller bør jeg sende en bekymringsmelding til fastlegen hans? Han er ikke registrert som misbruker.

Vi regner med at det er din sønn sitt samlivsbrudd du mener. Å oppleve et samlivsbrudd er noe som alle vil reagere sterkt på, og noen av det du beskriver hos din sønn kan jo være et resultat av dette (evt. kombinert med hasjbruk). Feks. så vil underernæring like gjerne kunne være et tegn på depresjon som på hasjbruk. De andre symptomene du beskriver trenger heller ikke nødvendigvis være en følge av hasjbruk. Nå virker det imidlertid klart av din sønns historie, din erfaring og dine observasjoner at man kan anta hasj som årsak til mange av symptomene.

Hvordan skal man gripe denne saken an? Vi anbefaler deg ikke å sende en bekymringsmelding til fastlegen. Det ville oppleves av din sønn som et overgrep, og det ville trolig ikke komme så mye ut av det. Det ville være mer konstruktivt om han snakket med faslegen selv. Det er viktig å opprettholde, evt. opprette, dialog og tillit. For å få ham til dette kan det lønne seg å prøve å komme inn på rusproblematikken uten konfrontasjon. Med dialog vil man gå inn og fortelle din sønn hva det er du har observert – endringer i atferd osv. som du nevner – å spørre ham selv hva han tenker om dette. Konfrontasjon vil ofte føre til at den det gjelder trekker seg mer unna og lukker seg. Hvis du kommuniserer bra med din sønn på noen andre områder ville det kanskje være lurt å ta en slik samtale som utgangspunkt, for så å vende samtalen mer inn på rus-temaet når en viss dialog og tillit er opparbeidet. Da går det an å si til ham hva man observerer og prøve å få ham til å snakke om det.
Vi vil gjerne få anbefale deg noen lenker som kan være nyttige for både deg og din sønn.
Hasjguiden. En guide/hjelpeverktøy/brosjyre for folk som vil slutte med hasj. Det kan være til hjelp for din sønn hvis han er villig til å se på den. Det kan også være nyttig for deg å kikke.
www.rustiltak.no. Her kan du/dere søke på tiltak som kan passe for din sønn hvis han ønsker hjelp for problemet sitt. Feks kan poliklinisk oppfølging med hell kombineres med hasjguiden.
Folkehelseinstituttet. Her finner du informasjon om hasj. Den kan være til nytte for deg for å se etter tegn og symptomer.
Veiledningssenteret for Pårørende. Her kan man få hjelp og støtte i din stuasjon. De har også et telefonnummer som er oppe 0900-1500 man-fre. Nummeret er 22 99 34 90

Legg igjen en kommentar