rustlf-logo 75x67Vi har et prosjekt i samfunnsfag om ungdom og rusmidler/alkohol. Vi lurer på…
1. Hvorfor røyker ungdom selv om de vet at det er farlig?
2. Hvordan kommer narkotika til Norge?
3. Hvorfor selger noen narkotika?
4. Er narkotika farlig?

(Tittelen er tilpasset innholdet i spørsmålet. Admin)

1) Da tobakk ligger litt utenfor vårt kompetanseområde pleier vi å henvise til Røyketelefonen (800 400 85) vedrørende denne type spørsmål. Vi antar imidlertid at det dreier seg om mange av de samme årsakene som gjør at ungdom ruser seg. Dere kan derfor ta en titt på denne artikkelen på hjemmesiden vår.

2) Her er mulighetene mange: Over grensen med kjøretøy, eller til kysten med båt. I bagasjen til, eller på, personer som ankommer landet med fly, tog eller andre fremkomstmidler.

3) For å tjene penger, evt. for å finansiere eget forbruk.

4) Her bør man definere hva man mener med farlig. Snakker man om dødelighet, eller tenker man heller på psykiske skadevirkninger? Man kan også ha fokus på samfunnsmessige forhold (slik som f.eks. kriminalitet). Uansett kan narkotika helt klart være farlig. Denne artikkelen på hjemmesiden vår diskuterer dette spørsmålet.

Legg igjen en kommentar