Hvis en jente på 75 kg drikker 4 pils på 0,5 liter, hvordan regner man
ut hvor mye hun vil ha i promille 5 timer senere?

For omtrentlig beregning av alkoholpromille bruker du denne formelen:
For kvinner: Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 0,60) – (0,15 x
timer fra drikkestart) = promille.
For menn: Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 0,70) – (0,15 x timer
fra drikkestart) = promille.

Du kan også gå inn her for å regne ut.

Legg igjen en kommentar