Hvor mange dør av alkohol og hvor mange dør av nakotika i året ?
 Kvinne, 14. Vest-Agder

For 2006 var det i Norge ca. 195 dødsfall som følge av overdose av narkotika, og ca. 350 av alkohol. Denne statistikken tar ikke med dødsulykker som følge av rus. Hvis du vil lese mer om dette, kan du gå
inn på www.sirus.no og www.kripos.no. 

Legg igjen en kommentar