Får du en god følelse av rus? Anbefales det? 
Kvinne, 16 fra Vest-Agder

1. Får du en god følelse av rus? Rusmidler har mennesker brukt i de aller fleste kulturer i mange tusen år. Dette har man gjort for å komme i en annen bevissthetstilstand. Det kan feks ha vært i religiøse/sosiale/kulturelle sammenhenger – altså til spesielle anledninger. Slik er det kanskje litt i dag også. De fleste voksne mennesker som drikker alkohol, synes feks at det gir en behagelig rus i sosiale lag og på fest hvis man ikke drikker for mye. Da ville man si at det gir en god følelse. Men det er veldig individuelt hvorvidt folk opplever rus som godt eller ikke. Noen mennesker har en tendens til å like rusmidler og rus bedre enn andre – og opplever en veldig god følelse. Det er vanskelig å svare på hvorfor det er slik. Noe kommer av arv og gener, noe kommer av situasjonen, noe kommer av oppvekst og sosialt miljø, og noe er tilfeldigheter.

2. Anbefales rus? Vi anbefaler aldri folk å ruse seg. RUStelefonen er en råd- og veiledningstjeneste for alle som har spørsmål omkring rus. Det som er vår oppgave er å informere og veilede, ikke noe mer enn det.

Legg igjen en kommentar