Hva slags straff kan man vente seg dersom man blir tatt for brukav cannabis? Sett da at man ikke har vært i kontakt med politiettidligere.
Gutt 17 år, fra Buskerud

Når det gjelder narkotika står det å lese i § 162 i straffeloven: ”Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender
eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett somnarkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med
fengsel inntil 2 år.

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengselinntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal detsærlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet ogovertredelsens karakter. Gjelder overtredelsen et meget betydeligkvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdelesskjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.” Her kan det tenkesat man reagerer med strengere straffer om det selges til mindreårige, mendette står ikke spesielt nevnt i loven

Når det gjelder besittelse eller bruk av hasj er det som oftestforenklet forelegg(bot) som er staffereaksjonen opp til 10gram

Legg igjen en kommentar