Hei!
Vi har en oppgave på skolen,og i den forbindelse lurer jeg på noen ting..
Hvilke oppgaver har staten når det gjelder arbeidssøkende med rusproblemer, og hvordan fungerer denne hjelpetjenesten?Hvilke hjelpetilbud kan staten/kommunen gi til en ungdom på 18 år?Mener da spesielt i området Kristiansand, og hvordan det fungerer her..På forhånd, Takk! 🙂
Kvinne, 16, Vest-Agder.

Vi anbefaler deg å ta dette opp med det lokale NAV-kontoret. De vil kunne svare deg på dette.
Og hva slags hjelp en ungdom på 18 år kan forvente, avhenger av hva slags hjelpebehov han/hun har.Har han/hun rusproblemer, kan han/hun søke behandling i spesialisthelsetjenesen via sin fastlege eller sosialkontor.  Du kan gå inn på www.rustiltak.no og se på hva slags rustiltak som finnes der du bor.

Legg igjen en kommentar