Jeg lurer på hvordan verdiene av hasjrøyking blir målt i forhold til dom for kjøring i påvirket tilstand. Det blir jo gjort om til at man har drukket alkohol?? Mann,51. Akershus

Du spurte om hvordan verdier etter hasjrøyking blir gjort om til
alkoholverdier i forhold til påvirket kjøring.
Det er gjort mange studier på alkohol og dens innvirkning på ulike
ferdigheter. Vi vet derfor mye om sammenhengen mellom alkoholpromille
og påvirkning som har betydning for kjøreferdigheter. På samme måte er
det gjort mange ulike studier som ser på hvordan kjøreferdigheter og
andre ferdigheter endres etter inntak av cannabis (hasj eller
marihuana). Eksempelvis er det gjort flere større studier som ser på
hvor mye bilen slingrer fra side til side i kjørebanen dersom sjåføren
har inntatt en viss mengde alkohol eller cannabis. På grunnlag av slike
studier kan man sammenligne konsentrasjonen i blod av alkohol og andre
stoffer, som cannabis, og grad av påvirkning. Det er på denne måten man
kan si at en gitt konsentrasjon cannabis i blod sannsynligvis vil
tilsvare en viss alkoholpromille.

Legg igjen en kommentar