Er det noe straff på å importere cannabisfrø?
Gutt, 20 år fra Akershus.

Ja, innførsel av cannabisfrø rammes av forskrift om såvarer § 28: "Innførsel og omsetning av frø av planter, som inneholder narkotiske stoffer, tillates ikke." Strafferammen er fastsatt i den såkalte matloven § 28: "Forsettlig eller uaktsom overtredelse av […] denne loven […] straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes."

Legg igjen en kommentar