Jeg lurer på kor lange tid det tar og få svar på urinprøver. Dette er
noe som blir tatt hos legen.. .Kvinne 20 år.

Urinprøver som taes hos lege kan bli besvart i ganske umiddelbart,
etter ca. 5min . Sendes prøven inn til labratorium, avhenger det av hvor lang tid
de ulike labratoriumene bruker. Det er også ulike rutiner fra lege til lege.
Det vil derfor være mest hensiktsmessig å spørre der hvor prøven taes.

Legg igjen en kommentar