Jeg lurer på hvordan røyk fra noen som røyker hasj påvirker en som ikke gjør det? Jeg vil ikke kalle det passiv hasjrøyking, men man prøver jo å unngå det.. Jeg lurer på hvordan det kan merkes på en selv, og hvordan man må bli eksponert for røyken for å bli påvirket av betydning? Dette er viktig for meg, siden jeg er buddhist og ikke ønsker å "gå ut av denne verden". Jeg lurer også på om festivaltelt, o.l. kan øke konsentrasjonen i luften, eller om det hele stiger opp i været. ville satt pris på et svar!
Jente, 18 år fra Oslo.

Det skal ganske spesielle forhold til for at bruk av hasj skal kunne påvises ved passiv røyking. Rommet man sitter i skal være temmelig tett, og det skal røykes mye, før det er mulig å påvise. Det har f.eks. vært påvist hasj i blodet til en person som satt i en bilkupe uten å røyke, mens alle de andre i bilen røyket. Det vil uansett være snakk om relativt små mengder, så man vil nok ikke bli særlig påvirket, og det neppe fare for psykiske skadevikninger. Skadevirkninger på lunger etc. vil imidlertid være like farlige som ved passiv røyking av vanlig tobakk. Dessuten er det mer sannsynlig at en selv vil begynne å røyke hasj, hvis man er sammen med andre som gjør det. Et festivaltelt vil nok kanskje kunne øke konsentrasjonen av røyken noe sammenlignet med friluft, men disse teltene er uansett så store at det neppe vil være snakk om påviselige mengder THC.

Legg igjen en kommentar