Har mor et rusproblem?
Jeg og mine søsken har i flere år hatt bekymringer for mor, som drikker så og si hver dag. Hun mestrer jobb og hverdag på en tilfredsstillende måte, men forsøker gjerne å unngå å måtte kjøre bil e.l. I familiesammenkomster blir hun alltid mer beruset enn de andre,
hun snøvler, blir "plump" og får ustødig gange. Det er i dag bare en av oss søskene som bor hjemme, og dette er utvilsomt tidvis svært ubehagelig for henne. Mor blir rasende og såret hvis vi prøver å prate med henne. Far er måteholden med alkohol, men vi syns det vanskelig å snakke med ham også. Hvordan kan vi nå frem til mor, uten å ødelegge forholdet til henne fullstendig? Og hva kan vi gjøre for lillesøster, som fortsatt skal bo hjemme i minst 6-7 år til?    Kvinne  22   Hordaland

Vi skjønner at dette er et vanskelig tema, og at dere ikke vil ødelegge forholdet til deres mor. Men samtidig er det viktig at dere er ærlige overfor henne om hva dere opplever når hun stadig blir mer beruset
enn andre. Forsøk igjen å få en allianse med deres far, han har tross alt også et ansvar for lillesøsteren din. Er det mulig at dere kan la være å delta i sammenhenger der det serveres alkohol? Dere kan også ta
kontakt med Veiledningssenteret for pårørende til rusmisbrukere på telefon 22993490, eller AL-Ateen som  er en organisasjon for  barn av  alkoholikere.De har telefonr. 51660000, og der vil dere få informasjon
over grupper.Kanskje finnes det en der dere bor.

Legg igjen en kommentar