E  har innsett at e har et rus problem men e vet ikke helt kæm å
kor e skal ta kontakt med! men e tror e kansje skulla ha vært på
avrusning! Mann 25 år ,fra Møre og Romsdal

Du har kommet langt når du selv ønsker å søke hjelp .Den vanligste
veien er å gå til lege eller sosilakontor å få henvisning til
behandling. Det kan være godt å drøfte med andre og kartlegge hvor og
hva som vil være bra for deg. Det er som du selv er inne på vanlig med
en avrusningsperiode før videre behandling.
www.rustiltak.no er en plass hvor du kan lese om ulike tilbud i Norge.
Ring oss gjerne om du ønsker hjelp eller veiledning til dette.

Legg igjen en kommentar