Hva kan man gjøre for å slutte med rusproblemer ?
Kvinne, 14 år fra Sør-Trøndelag.

Det er ulike måter å få hjelp til å bli rusfri. I Norge er det slik at det er fastlegen som henviser den personen som ønsker hjelp til å bli rusfri til et behandlingssted. Fastlegen finner ut sammen med pasienten hva som er den beste behandlingen for henne/han. En oversikt over hva som finnes av behandlingssteder i Norge finner du på www.rustiltak.no Hvis det er ungdommer som trenger hjelp til sitt rusmisbruk, kan en kontakte Utekontakt i kommunen. De har god kunnskap om rusmidler, og kjenner hjelpeapparatet godt. De kan også de gi råd, veiledning og støtte. I tillegg kan en henvende seg til Helsestasjon for ungdom og eller sosiallærer på skolen. Barnevernet er også en instans som skal hjelpe barn og ungdom under 18 år som har det vanskelig.

Legg igjen en kommentar