I Norge blir alle stoffer som står oppført på
narkotikalisten definert som narkotika, så det er snakk om veldig mange forskjellige stoffer. Grovt sett kan man dele de ulike stoffene inn i tre grupper ut i fra hva slags virkning de har; Dempende, stimulerende og hallusinogene, men ikke alle stoffer passer inn i disse tre gruppene.

De dempende stoffene gjør deg sløv, treg og søvnig. I tillegg er det fare for å ta en overdose, som kan føre til pustestans og død. Typiske dempende stoffer er heroin, benzodiazepiner og GHB. De stimulerende stoffene gjør deg rastløs og pratsom, og skaper en følelse av å ha økt energi. I tillegg fører de til at man får mindre sult- og søvnbehov. Typiske stimulerende stoffer er amfetamin og kokain. De hallusinogene stoffene fører til sansebedrag og vrangforestillinger. Typiske hallusinogene stoffer er LSD og fleinsopp. Om du ønsker mer informasjon om ulike narkotiske stoffer anbefaler vi at du tar en titt på våre brosjyrer om ulike rusmidler, eller lenkene vi henviser til under Fakta om rusmidler.

Denne artikkelen hos Folkehelseinstituttet forteller mer om de ulike rusmidlene og hva de har til felles.

Legg igjen en kommentar