Vi har er prosjekt på skolen, og i den forbindelse lurer jeg på hvilken betydning holdninger har i forhold til rusmidler?

Hvilke holdninger dere har til rusmidler er helt avgjørende for hva dere velger å gjøre.På våre hjemmesider her kan dere finne stoff til skoleprosjektet.

Legg igjen en kommentar